ΜΕΝΟΥ
Το Καλάθι σας

Όροι χρήσης & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (π.δ. 131/2003 και Ν.2251/1994)

1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και πώλησης εξ αποστάσεως που είναι υπεύθυνος για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Ντάσιου Ιωάννα” και έδρα το Δήμο Νάουσας (Hμαθίας), οδός Αλεξ. Σβώλου 6, με Α.Φ.Μ 108631354, Δ.Ο.Υ. Βέροιας. Για οποιαδήποτε αναγκαία επικοινωνία με τον φορέα, οι καταναλωτές μπορούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@kypselh.gr


2. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου “www.kypselh.gr” παρέχεται μία γενική άδεια χρήσης προς το κοινό, ήτοι η δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, καθώς και η τεχνική δυνατότητα για την τοποθέτηση παραγγελίας των προϊόντων που παρουσιάζονται σε αυτές, έναντι του αναγραφόμενου ανταλλάγματος. Οι παραγγελίες τοποθετούνται χωρίς χρονικό ή ημερολογιακό περιορισμό. Η επεξεργασία τους γίνεται καθημερινά από τις 09.00 – 17.00, εξαιρουμένων των ημερών που ορίζονται επίσημα ως αργίες. Με την αποστολή της παραγγελίας ο καταναλωτής αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και το αντίτιμο που αναγράφεται στην οικεία ιστοσελίδα για κάθε προϊόν.


3. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται και μπορούν να καταστούν αντικείμενο παραγγελίας μέσω του διαδικτυακού τόπου είναι πρώτες ύλες ιδίας μελισσοκομικής παραγωγής του φορέα, προσωπικής συγκομιδής από την φύση και οργανικών καλλυντικών που διατίθενται εμπορικά. Το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, από την συγκομιδή των πρώτων υλών έως και την τελική παράδοση του προϊόντος γίνεται αποκλειστικά από τον φορέα.


4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι πληροφορίες περιγραφής των προϊόντων δεν είναι ιατρικές συμβουλές ούτε υποκατάστατο συμβουλών άλλου επαγγελματία της υγειονομικής περίθαλψης. Παρέχονται για ενημερωτικούς και μόνον λόγους. Ο φορέας δεν είναι υπεύθυνος για την συγκεκριμένη χρήση στην οποία θα προβεί ο καταναλωτής μετά την προμήθεια των προϊόντων. Υπεύθυνος για την σωστή χρήση των προϊόντων  είναι ο εκάστοτε καταναλωτής ή και απλός χρήστης στην σφαίρα του οποίου ενδέχεται να περιέλθουν τα προϊόντα. Ο φορέας δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η χρήση των προϊόντων. Για τον λόγο αυτόν κάθε χρήστης των προϊόντων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να συμβουλευθεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες ασφαλείας που αφορούν το εκάστοτε προϊόν, κατόπιν λήψης συμβουλών και οδηγιών από ειδικό δικής του επιλογής.


5. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο καταβολής του αντιτίμου για την παραγγελία που πρόκειται να πραγματοποιήσουν όπως αυτές περιγράφονται κατά την τελική φάση παραγγελίας του προϊόντος.


6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός του αναγραφόμενου στην παραγγελία χρόνου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.


7.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων συμφωνείται από την καταβολή του αντιτίμου και ολοκληρώνεται με την παράδοσή τους στον καταναλωτή. Ο αγοραστής συμφωνεί ως εκ τούτου ότι αποδέχεται το σύνολο των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με την μεταφορά τους, εκτός από το στάδιο της μεταφοράς το οποίο παρέχει ο φορέας ή ένας προστηθέν από αυτόν πρόσωπο. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκών μέσων πρόσβασης στη διεύθυνση του αγοραστή, ο πωλητής δεν θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης και καλεί προς τούτο τον αγοραστή να προσέλθει σε χώρο που θα υποδείξει για την παραλαβή των προϊόντων.


8. ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας είναι στη διάθεση του καταναλωτή για αντικατάσταση προϊόντος που είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό, εφόσον το πρόβλημα δεν οφείλεται στον σχεδιασμό του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος επιβαρύνουν τον φορέα υπό την προϋπόθεση πως για την επιστροφή τους θα επιλεγεί από τον πελάτη η αντίστοιχη υπηρεσία αποστολής δηλαδή η υπηρεσία ΕΛΤΑ ΔΕΜΑ.


9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο των διασχηματισμών, γραφιστικών παραστάσεων, διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου (domain names), κειμένων και φωτογραφιών, καθώς και η ταξινόμηση αυτών στην δομή της ιστοσελίδας (βάση δεδομένων) καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Φορέα. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου έχουν δικαώμα μόνο ελεύθερης πλοήγησης σε αυτόν και χρήσης των τεχνικών δυνατοτήτων για διαμοιρασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπονται από τον ίδιο τον διαδικτυακό τόπο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς ειδικότερη άδεια του Φορέα.


10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία. Ο Φορέας δεν είναι υπεύθυνος για ζημίες, υλικές ή άυλες που ήθελε προκύψουν από την κακή χρήση των προϊόντων. Η ευθύνη του Φορέα περιορίζεται στο ποσό της παραγγελίας και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για περαιτέρω συντρέχοντα πταίσματα πέραν των όρων της παρούσας και στο πλαίσιο που αυτά αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση διαφωνιών στην εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, ο αγοραστής έχει την υποχρέωση, στο πλαίσιο της καλής πίστης, πριν από οποιαδήποτε νομική κίνηση να αναζητήσει μια συμβιβαστική λύση με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον φορέα ή με την υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Σε περίπτωση διαφωνίας, ο πελάτης θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον Φορέα για να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση. Σε περίπτωση ένδικης διαφοράς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια